Net zoals van vele mensen, heeft de COVID-19-crisis de afgelopen maanden ook van academici heel wat gevergd. Nog het hele verdere academiejaar zullen extra inspanningen van het academisch personeel noodzakelijk zijn om veilig onderwijs en onderzoek te kunnen garanderen. Helaas is de impact van de voorbije en komende periode niet voor iedereen gelijk: ze treft disproportioneel de academici (m, v, x) met zorgtaken en/of een hoge onderwijslast – zaken waarvan we weten dat ze vaker door vrouwen worden opgenomen. Daardoor dreigt de COVID-19-crisis de bestaande (gender)ongelijkheid in academia (net als in de bredere maatschappij) te vergroten.